Vervanging


Vervanging leerkrachten bij ziekte of verlof
Wanneer een leerkracht ziek is, of verlof heeft, zal de groep worden opgevangen door een vervanger. Allereerst wordt vervanging aangevraagd bij Onderwijsstichting Arcade. Lukt dit niet, dan zal de duo-partner, of andere collega worden gevraagd. Mocht de leerkracht een langere periode afwezig zijn, wordt deze zoveel mogelijk door dezelfde persoon vervangen. Wanneer de uitzonderlijke situatie mocht ontstaan, waarop meerdere leerkrachten ziek zijn en er geen vervanging te krijgen is, dan zou het zo kunnen zijn dat we een groep een dag naar huis moeten sturen. 
 


Beleid Arcade


Geplande Afwezigheid leerkracht
Voor leerkrachten geldt dat zij in beginsel altijd aanwezig zijn op de voor hem of haar geplande dagen. Incidenteel kan het voorkomen dat een leerkracht niet aanwezig is. Via de schoolorganisatie zal dan vroegtijdig worden aangeven hoe de vervanging is georganiseerd en wie de invalleerkracht is.
De communicatie daarover gebeurt via verschillende communicatiekanalen.
 
Niet te plannen afwezigheid leerkracht

Het komt helaas voor dat een leerkracht afwezig is en zijn of haar aanwezigheid niet gepland is. Te denken valt aan acute ziekte of familieomstandigheden waardoor lesgeven onmogelijk is. Onze grootste zorg is om dan zo snel mogelijk een vervangende leerkracht voor de groep te plaatsen.
Wij hebben dat als volgt georganiseerd:
Binnen de scholengroep hebben wij een vaste invalleerkracht. Als deze leerkracht beschikbaar is zullen we hem of haar direct inzetten. Binnen Arcade hebben we de beschikking over een invalpoule. Medewerkers binnen die poule worden benaderd als de vaste invaller niet beschikbaar is. Mocht er niemand beschikbaar zijn in de invalpoule gaan we kijken of er deeltijd medewerkers zijn binnen de school of scholengroep die opgeroepen kunnen worden. Als ook dat niet lukt kijken we, als de groepsgrootte en de schoolsituatie het toelaat, of we een groep voor een dag of een dagdeel kunnen opsplitsen binnen de school.
 
Naar huis sturen

Het beleid is erop gericht geen klassen naar huis te sturen. Echter als alle opties die we hebben niet tot een oplossing hebben geleid dan zijn we in uitzonderlijke gevallen gedwongen een klas naar huis te sturen. Medewerkers die andere taken hebben, leidinggevende, IB-ers of locatiecoördinatoren zetten we in beginsel niet in.
 
De procedure daarvoor is dat als zo’n beslissing genomen is wij via verschillende communicatiekanalen (school-app, telefonisch) ouders en verzorgers daarvan op de hoogte brengen.