Continue Verbeteren
Wij hebben als schoolteam de verantwoordelijkheid om het maximale uit de kinderen te halen. Naast rekenen, lezen en taal schenken we aandacht aan competenties op het gebied van communicatie, samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulatie, de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden.