School en thuis 


Ouders hebben een bijzondere plek in de school, want het zijn hun kinderen die op De Anwende zitten.
Er daarom een wisselwerking tussen ouders en school. En om die samenwerking goed te regelen zijn er een Medezeggenschapsraad (MR), een Ouderraad (OR) en participeren ouders in diverse commissies. 
Per jaar worden er veel activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Te denken valt aan sportdagen, schoolreisjes, maar ook activiteiten rondom verkeer of andere vakgebieden. 

Zonder de hulp van de ouders is het niet mogelijk om allerlei activiteiten te ontwikkelen voor de kinderen.


Tijdens de boekenmarkt hielpen een aantal ouders de kinderen om het in goede banen te leiden.