MR - agenda / notulen Agenda MR vergadering 
1. Opening en vaststellen van agenda
2. Notulen vorige vergadering
3. Nieuws door de directeur
4. Ingekomen stukken door MR
5. Rondvraag
 
Notulen 
Goedgekeurde notulen zijn op school ter inzage.
Mocht u ze willen lezen, neem dan contact op met juf Jannie, juf Gea of juf Arianne