Woorden van de week


We werken met de methode Spelling in Beeld. Per week worden er 2 spellingscategorieën behandeld. Daarnaast worden ook een aantal categorieën herhaald.
Wekelijks krijgen de leerlingen een dictee van een aantal van deze woorden.
De woorden worden op school geoefend, maar het is ook de bedoeling dat de leerlingen de woorden thuis oefenen. Per blok van 4 weken worden de woorden mee naar huis gegeven en op de website geplaatst.
Het dictee wordt op donderdag gedaan. De data staan op het blad vermeld.

Kinderen mogen ook oefenen op www.bloon.nl, van de juf of meester krijgen de kinderen een inlogcode. 

Veel succes met oefenen! 

Woorden van de Week groep 4  klik hier

Woorden van de Week groep 5  klik hier

Woorden van de Week groep 6  klik hier

Woorden van de Week groep 7  klik hier

Woorden van de Week groep 8  klik hier