Ouderraad

 

 

Wat doen we?

De OR vergadert 6 x per jaar op maandagavond, we beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer 1,5 uur. Bij deze vergaderingen hebben we een vaste agenda, waarbij onder andere de activiteiten van de verschillende commissies besproken worden. Wat hebben we gedaan, hoe is het gegaan, welke verbeterpunten zijn er en welke activiteit staat ons te wachten. De activiteiten (voorlees- Paasontbijt, Kerst, Sinterklaas, sport, flits etc.) worden onder de leden verdeeld. Iedere commissie is gekoppeld aan één of twee leerkrachten, samen zorgen we ervoor dat de kinderen aan leuke schoolse activiteiten kunnen deelnemen.
Ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de Kerstcommissie, dan ga je apart met de betreffende leerkracht vergaderen en invullen hoe het Kerstfeest zou moeten verlopen. Deze commissies kosten extra tijd, naast de genoemde vergaderingen, echter is het fantastisch om te zien hoe de kinderen genieten van deze georganiseerde activiteiten.
Extra taak als voorzitter: Volgens de statuten van de stichting Best Veur Mekaar (financiële commissie) dient de voorzitter van de OR ook deelnemend lid te zijn van de BVM. Wat houdt dit in?
Je hoeft geen financiële affiniteit te hebben! Als voorzitter van de OR ben je voornamelijk het schakelpunt tussen OR en BVM. In de BVM worden de budgeten bepaald voor de activiteiten die de OR uitvoert. Er zijn ongeveer 3 a 4 vergaderingen van de BVM per jaar.
Mocht je vragen hebben of wil je een vergadering bijwonen van de OR of BVM neem dan even contact op met Esther Manting of Esther Mensinga. 
Leden van de OR: Heidi Janssens, Esther Manting (voorzitter), Anja Eefting en Esther Mensinga (voorzitter), Merel Dunning en Suzanne van Ruiten.