“Zorg voor elkaar!”


 
 
 
Op De Anwende is  Sytske Boersma ib-er voor de alle groepen. Zij coördineert de zorg op onze school. Dit houdt het volgende in: als school willen wij ervoor zorgen dat al onze leerlingen zich in alle opzichten goed kunnen ontwikkelen. Soms kunnen er zorgen ontstaan omtrent  de ontwikkeling. Dan moet er zorgvuldig gekeken worden wat er mogeliaan de hand is en hoe de betreffende leerling het beste kunnen begeleiden.
In eerste instantie begeleidt natuurlijk de betrokken leerkracht de leerling. Mocht deze hulp niet genoeg zijn, dan wordt de intern begeleider ingeschakeld. Samen met de leerkracht wordt er gezocht naar een oplossing voor uw kind in de hoop dat de ontwikkeling van uw kind niet stagneert. Hierbij worden ook de ouders betrokken. U bent altijd op de hoogte van wat er gebeurt. 
Daarnaast wordt contact onderhouden met externe deskundigen, zoals o.a. onze orthopedagoog Ilse Lambers, verbonden aan Arcade, de schoolarts en jeugdverpleegkundige (GGD) en met Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van de ontwikkeling van uw kind op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied dan kunt u gerust een afspraak maken. Het is prettig als de leerkracht van uw kind hiervan op de hoogte is. Ik ben werkzaam op maandag, woensdag en donderdag. U kunt mij ook altijd bereiken per mail: ib@anwende.nl.