Mooi, weer spelen in de onderbouw!

Samen met de klas genieten…
Hoe leren kinderen tot een jaar of 7? Door te spelen! Dit is dan ook het uitgangspunt voor het onderwijs in groep 1-2 van OBS De Anwende. Er wordt gewerkt met een veelzijdige leeromgeving, waarin alle leerlingen tot hun trekken kunnen komen. De leerkrachten van de onderbouw zijn geschoold in de methodiek “Mooi, weer spelen” van Cedin Onderwijs.

Over Mooi, weer spelen
Met Mooi, weer spelen worden kinderen uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Er wordt gewerkt aan onder andere 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit.
Taal, onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar.