Welkom op de website van o.b.s. De Anwende

OBS De Anwende
Onze school is een openbare school die openstaat voor elke leerling. De school is schitterend gesitueerd aan de rand van het Drentse zanddorp Aalden. Op dit moment gaan er circa 120 kinderen naar onze school. Ze worden begeleid door een enthousiast onderwijsteam van 13 personeelsleden.

Visie
Innovatief onderwijs zorgt voor maximale ontplooiingskansen. Ons onderwijs is toekomstgericht en we werken aan een actieve en betrokken houding van onze leerlingen. We gebruiken hierbij interactieve en coöperatieve werkvormen. Leerlingen werken vanuit eigen motivatie en zijn eigenaar voor hun eigen leerproces.

Een gezond klimaat is leidend. We zijn een veilige school en werken daar voortdurend aan.  We bieden structuur en regelmaat. Vijf gelijke dagen naar school voor alle leerlingen, zorgt voor een optimale leeromgeving. Gezond betekent aandacht voor gezond gedrag en gezonde voeding door middel van Gruiten op school.

Op onze school leer je in de eerste plaats de basisvaardigheden: goed lezen, rekenen en schrijven. We stimuleren een rijke taalomgeving, met volop aandacht voor de woordenschat. Niet alleen aandacht voor het Nederlands, ook het leren van de Engelse taal vinden wij waardevol. We werken samen met ouders en kinderen aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.

We bieden onderwijs naar onderwijsbehoefte van onze leerlingen, elk kind heeft andere mogelijkheden en talenten. De inzet van digitale middelen stelt ons in staat om onderwijs op eigen niveau te bieden.
Naast cognitieve en sociale vaardigheden is er op school ook aandacht voor culturele vorming en natuur- en milieueducatie. Ons onderwijs biedt diverse mogelijkheden om kunst, cultuur en natuur te ontdekken, te onderzoeken en te beoefenen.

In de schoolgids vindt u alle informatie over onze school en het onderwijs dat wij bieden. Actuele zaken en activiteiten zijn opgenomen in de schooljaarkalender. De schoolgids vindt u onder het kopje "Informatie". 

Wij zijn onderdeel van  • 23 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 24 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 25 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 26 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 31 oktober 2018 Oud papier
  • 31 oktober 2018 10:00 Voorstelling groep 6 en 7. ORFEO
  • 01 november 2018 Ouderinfomatieavond met kinderen
  • 11 november 2018 St. Maarten
  • 13 november 2018 19:30 Ouderpanel
  • 16 november 2018 Klassenshow, 1/2, 4/5 en 7/8

naar de volledige kalender...

Inloopavond

17 oktober 2018
Donderdag 18 oktober is er van 18.00 uur -19.30 uur een inloopavond.De kinderen mogen vertellen over wat ze gedaan hebben tijdens het project Kinderboekenweek. Natuurlijk is er ook veel te bewonderen. Iedereen is van harte welkom. lees meer...

22 september 2018

Bosdag voor groep 8

Groep 8 van OBS De Anwende mag deelnemen aan een uniek project!
lees meer...