Groepen

Op OBS De Anwende wordt gewerkt in vijf groepen. Jaarlijks wordt vastgesteld welke combinaties heeft meest praktisch en effectief zijn. We streven altijd naar een evenwichtige verdeling van leerlingen. In het schooljaar 2023-2024 wordt er vanaf januari 2024 gewerkt in 6 groepen: groep 1, groep 2; groep 3-4; groep 4-5; groep 6-7 en groep 7-8.

Bezetting
Groep 1: Juf Mirthe
Groep 2: Juf Ria en juf Nicolet
Groep 3-4: Juf Erica en juf Angelique
Groep 4-5: Meester Leon en meester Kay
Groep 6-7: Juf Illse en meester Kay
Groep 7-8: Meester Sander
 

School-App

OBS De Anwende werkt met een school-App van SchoolsUnited. Ouders ontvangen een inlogcode voor de groep van hun kind(eren). Middels deze app worden de ouders op de hoogte gehouden van alle activiteiten.