Welkom op de website van o.b.s. De Anwende

Onze school is een openbare school die openstaat voor elke leerling. De school is schitterend gesitueerd aan de rand van het Drentse zanddorp Aalden. Op dit moment gaan er circa 120 kinderen naar onze school. Ze worden begeleid door een enthousiast onderwijsteam van 13 personeelsleden.
Ons onderwijs is toekomstgericht en we werken aan een actieve en betrokken houding van onze leerlingen. We gebruiken hierbij interactieve en coöperatieve werkvormen. Leerlingen werken vanuit eigen motivatie en zijn eigenaar voor hun eigen leerproces.
Onder de knop 'informatie' treft u meer informatie aan over onze missie en visie. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking met de school.

Team OBS De Anwende
  • 21 februari 2019 Voorjaarsvakantie
  • 22 februari 2019 Voorjaarsvakantie
  • 25 februari 2019 Oudergesprekken
  • 27 februari 2019 Oud papier
  • 06 maart 2019 Het team heeft een studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
  • 11 maart 2019 Vergadering ouderraad
  • 11 maart 2019 vergadering medezeggenschapsraad
  • 27 maart 2019 Oud papier

naar de volledige kalender...Goed onderwijs voor ieder kind!