Ziekmelding en gezondheid


Ziekmelding en verzuim
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan verwachten wij voor schooltijd van u een berichtje. U kunt dit ook melden in de schoolapp. Als dat niet gebeurt, wordt u door ons gebeld om de reden van verzuim van u te horen en om na te gaan of er op weg van huis naar school niets is gebeurd. Indien uw kind naar de huisarts / tandarts moet of anderszins, dit graag ook even melden bij de leerkracht of in de schoolapp. We verwachten dat ouders/verzorgers deze bezoeken zoveel mogelijk plannen buiten de schooltijden. Al het (ziekte)verzuim wordt door de school geregistreerd.

Medicijngebruik
Wanneer een kind onder schooltijd medicatie nodig heeft, dan is de leerkracht hiertoe bereid, mits er geen fouten gemaakt kunnen worden. Medicijnen worden in het lokaal van de leerkracht bewaard en worden aldaar gegeven. Waar nodig kunnen medicijnen ook in de koeling worden bewaard. De ouder dient de leerkracht goed in te lichten. De verantwoordelijkheid voor het toedienen van de medicijnen ligt bij de ouder(s)/verzorger(s).

Hoofdluis
Iedere eerste week na een vakantie wordt er gecontroleerd op luizen. Deze controles worden uitgevoerd door ouders. Wilt u ervoor zorgen dat de haren van uw kind op deze dagen gemakkelijk kambaar zijn, dus geen lak, gel, knotje, vlechten e.d. Dit vergemakkelijkt de controle aanzienlijk. U wordt via de mail op de hoogte gesteld van de juiste dag.
Wat te doen wanneer u hoofdluis bij uw kind ontdekt? Dan moet u onmiddellijk de school daarvan op de hoogte stellen. Ook wanneer tijdens de controle iets wordt gevonden, zullen de ouders/verzorgers via de mail op de hoogte worden gesteld. De ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerlingen worden door de groepsleerkracht telefonisch ingelicht.