Op De Anwende krijgen leerlingen vanaf groep 4 wekelijk huiswerk mee naar huis op het gebied van spelling (weekdictee). Daarnaast wordt er incidenteel huiswerk gegeven, zoals het voorbereiden van een spreekbeurt, presentatie of boekbespreking. In groep 7 en 8 wordt structureel huiswerk gegeven ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar wordt op de informatie-avonden hierover uitleg gegeven door de leerkrachten.