Regelmatig worden er foto’s van activiteiten gemaakt. Deze worden op het afgeschermde gedeelte van de website geplaatst. Inloggegevens zijn bij de schoolleiding op te vragen. Voor het plaatsen van foto’s e.d. wordt elk schooljaar opnieuw schriftelijk toestemming gevraagd. Ieder jaar komt de schoolfotograaf langs.