In groep 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om op vrijwillige basis lessen te volgen in godsdienstige vorming (godsdienstonderwijs) of in humanistische vorming. De kinderen van groep 2 t/m 7 krijgen in april een brief mee om zich aan te melden voor deze lessen. De lessen kunnen alleen doorgaan wanneer er minimaal zeven aanmeldingen zijn voor of GVO of HVO. Pas in dat geval wordt er subsidie verstrekt om deze lessen te kunnen laten geven door externe docenten. Meer informatie vindt u op de website www.vormingsonderwijs.nl.