Ouderactiviteiten


Het is voor alle ouders mogelijk om een bijdrage te leveren aan de organisatie van onze schoolfeesten, excursies, sportdagen en andere schoolbrede acitiviteiten, zoals bijv. het voorleesontbijt. Bij de start van het schooljaar ontvangen alle ouders een intekenlijst. Hierop kunt u aangeven aan welke activiteiten u graag wilt deelnemen. De activiteiten worden gecoördineerd door een teamlid. Vanaf schooljaar 2019-2020 is voor deze vernieuwde opzet gekozen. De reacties van ouders zijn zeer positief!
Daarnaast zijn er nog drie werkgoepen actief: werkgroep oud papier (zie onder), werkgroep onderhoud schoolplein en de luizenbrigade. 

Papieractie
Iedere laatste woensdag van de maand wordt er oud papier opgehaald m.b.v. ouders. Onze school werkt daarbij samen met c.b.s. De Schutse. De opbrengst wordt na rato van het aantal leerlingen verdeeld over beide scholen. De gelden zijn ondergebracht bij de financiële stichting Best Veur Mekaar. De coördinator van het oud papier is Henri Hooge, ouder van onze school. De data voor het ophalen van het oud papier worden aangekondigd in "Oes Eig'n Kraantien". De indeling van de hulpouders volgt na opgave. In september ontvangen alle ouders/verzorgers het ophaalschema.