Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

 

School


Het onderwijsconcept
Als school hebben we eenduidige visie ten aanzien van de vormgeving van ons onderwijs. Deze sluit aan bij de missie van Arcade “Goed onderwijs voor ieder kind!”. In het schooljaar 2016-2017 is de school gestart met het traject Continu Verbeteren. Ieder kind heeft maar één kans op goed onderwijs. Daar zijn we, schoolteam van De Anwende, ons van bewust. Wij willen kinderen maximaal toerusten en voorbereiden op hun plaats in de toekomstige samenleving. Wij hebben als schoolteam de verantwoordelijkheid om het maximale uit de kinderen te halen. Het is onze taak als school om de kinderen goed uit te rusten met basiskennis van taal en rekenen. Daarnaast schenken we aandacht aan competenties op het gebied van communicatie, samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulatie, de zgn. 21e-eeuwse vaardigheden. Onze uitdaging is om de kinderen te blijven bieden wat ze nodig hebben in een snel veranderende maatschappij. Om dit te realiseren zijn eigenaarschap en voortdurend verbeteren op alle niveaus nodig: leerlingniveau, klassenniveau en schoolniveau. In het ID van De Anwende staat de kern van ons onderwijs compact beschreven. Dit ID hangt bij de ingang van onze school.