Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Gescheiden ouders/voogdij


Onze school hanteert een  protocol ‘Communicatie met gescheiden ouders’ en ‘Communicatie in geval van ondertoezichtstelling – voogdijmaatregel’. 

Klik hier voor het protocol >>