Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Van deze bijdrage, aangevuld met de opbrengsten uit het oud papier worden de volgende zaken betaald: Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportactiviteiten, excursies, veiligheid op het schoolplein, schoolreizen en schoolkamp. Er wordt ook gereserveerd voor vervanging van materialen die aangeschaft zijn met gelden uit Best Veur Mekaar.
 
Alle inkomsten die niet van het rijk komen worden beheerd door de Stichting “Best Veur Mekaar”. Die inkomsten bestaan uit de ouderbijdragen en de opbrengsten van het oud papier. De Stichting beheert de gelden op een transparante manier en is ervoor verantwoordelijk dat dit optimaal ten goede komt aan de kinderen. De stichting wordt gevormd door drie financieel deskundigen. De medezeggenschapsraad houdt toezicht op de stichting.
 
De bijdrage bestaat uit twee componenten: de vrijwillige ouderbijdrage en het deel voor schoolreis en schoolkamp. Voor het overmaken worden machtigingskaarten uitgereikt. Het bedrag wordt in twee keer geïnd; de eerste keer in oktober en de tweede keer in april. Een machtigingskaart ontvangt u bij de inschrijving van uw kind(eren). De ouderbijdrage is vrijwillig, maar we hopen dat u allen wilt bijdragen zodat alle kinderen kunnen genieten van vieringen, schoolreizen en kamp. Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Door de opbrengsten van het oud papier, kan de ouderbijdrage laag blijven. Voor elke leerling wordt € 32,50 aan de ouderbijdrage toegevoegd vanuit deze opbrengst!
 
De hoogte van de bijdragen voor het schooljaar 2022-2023 zijn:
 
 

Ouderbijdrage


Schoolreis/kamp
 

Totaal

Groep 1-2
€ 6,50 € 30,00 € 36,50
Groep 3-6
€ 6,50 € 40,00 € 46,50
Groep 7
€ 6,50 € 95,00 € 101,50
Groep 8
€ 31,45 € 95,00 € 126,45
Schoolreizen en schoolkamp
De leerlingen van groep 1 ™ 6 gaan elk jaar één dag op schoolreis.
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan samen drie dagen op kamp.