Kindgesprekken & Portfolio


Kindgesprek

Bij de start van het schooljaar neemt elke leerkracht de tijd om met elke leerling uit de groep een kindgesprek te voeren. Tijdens dit gesprek komt het welbevinden aan de orde. Pas als een kind dat goed in zijn vel zit, een fijne klas heeft, kan het tot leren komen. Om de leerling actief bij zijn eigen leerproces te betrekken, het zogenaamde eigenaarschap te vergroten, wordt gesproken over de doelen die de leerling dit schooljaar graag wil bereiken. Dit individuele leerdoel kan bijv. op cognitief, sociaal, creatief of sportief gebied zijn. Elke leerling heeft daarbij de beschikking over een portfoliomap. Dit portfolio is opgebouwd uit 4 gedeelten, gebaseerd op de volgende vier hoofdvragen : 

Wie ben ik?
Wat kan ik? 
Wat wil ik bereiken?
Waar ben ik trots op? 

De leerling neemt zijn portfoliomap twee keer per jaar mee naar huis om aan de ouders te tonen hoe hij / zij zich ontwikkelt op onze school. 


Talenten

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie. Als school willen wij er een belangrijke bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van onze leerlingen. Het team is geschoold in de training Kindertalentenfluisteraar van Luc de Wulf en Els Pronk. 
 
Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n gesprek zorgt ervoor:

Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen. Ons streven is dat elke leerling zeker twee maal in zijn schooltijd op OBS De Anwende een talentgesprek mag voeren!